Fortsatt strid om Stensnäs

Striden om den tänkta ombyggnaden av Stensnäs konferensanläggning till lägenheter fortsätter. Nu ska länsstyrelsen granska bygglovet.

Enligt ägaren Genovas planer ska konferensanläggningen Stensnäs i Brevik utanför Åkersberga byggas om till 36 lägenheter, varav 17 i nya byggnader. Dessutom ska det nya bostadsområdet få parkeringar, en strandpromenad med kajer och en småbåtshamn för 20 båtar.

Men grannar i området motsätter sig planerna eftersom de bland annat befarar att trafiken på Stensnäsvägen kommer att öka kraftigt. De anser också att bygget strider mot strandskyddet och har krävt en miljökonsekvensbeskrivning. Förra året fick de rätt hos länsstyrelsen som ansåg att kommunen gjort fel som klubbat bygglovet i ett utskott, när det i stället krävdes ett nämndbeslut. Kommunen fick därför ta om beslutet i februari, denna gång i Byggnadsnämnden.

Genova bostad AB som äger Stensvik har å sin sida hävdat att trafikmängden inte kommer att öka, jämfört med tidigare, och att den tunga trafiken tvärtom kommer att minska. Företaget menar också att bygget gör strandlinjen mer tillgänglig för allmänheten.

Det nya bygglovet från februari innebär att Genova får bygga om anläggningen till bostäder och dessutom får uppföra totalt fem nya bostadshus och en tillbyggnad. Men även det beslutet har överklagats av grannar som också begärt men fått avslag på att bygglovet skulle frysas under tiden som länsstyrelsen utreder frågan.

Under tiden som striden pågått hyr Genova ut Stensnäs till Migrationsverket som transitboende.

– Grannar har överklagat så för att klara finansieringen har vi hyrt ut till Migrationsverket, säger Mikael Bile på Genova bostad AB.

Fakta

Stensnäs

Var tidigare semesterhem, kursgård och konferensanläggning

Fastigheten omfattar cirka 19 400 kvm land och ca 5 700 kvm vatten.

Stensnäs har tidigare ägts av Immanuelskyrkan och innan dess av syndikalistfacket SAC .