Fortsatt utredning av tvååringens död

Förundersökningen om en tvåårings död på en förskola i Nacka i mars drar ut på tiden.

I juni är samtliga förskolor i Nacka inbjudna till ett möte om säkerhetsrutiner.

Daniel Suneson, kammar­åklagare, bekräftar att det pågår en förundersökning om händelsen i slutet av mars där en tvåårig pojke satte en bit korv i halsen och dog.

Brottsrubriceringen är vållande till annans död.

– Vi har ett antal personer som ska höras. Vi ska utreda om ett brott över ­huvud taget har begåtts, säger Daniel Suneson, som tillägger att det inte finns någon misstänkt.

– Det är lämpligt för alla inblandade att det görs en ordentlig utredning.

Utredningsarbetet är enligt Suneson högprioriterat, eftersom det handlar om ett ärende där ett barn avlidit. Åklagaren inledde förundersökningen för drygt en månad sedan.

Daniel Suneson hoppas vara klar med förundersökningen under maj månad.

– Det är ett ganska stort antal utredningsåtgärder, säger Suneson om den utdragna utredningstiden.

Förskolan där pojken gick har i mejl till Lokaltidningen Mitt i berättat att den kommer att lämna in en tillbudsrapport om händelsen men först nästa vår, i samband med den årliga redovisningen av samtliga tillbud under 2015.

Lotta Valentin, enhetschef på utbildningsenheten i Nacka kommun, har fått en muntlig redogörelse av förskolan och säger att hon känner sig säker på att förskolan har följt alla rutiner.

– Vi säkerställer att de har gjort insatser efter alla konstens regler, som vanliga förstahjälpsrutiner. De har följt alla rutiner, säger Lotta Valentin.

Lotta Valentin säger att kommunen med anledning av dödsfallet kommer att bjuda in samtliga 107 förskolechefer i kommunen till ett möte i juni, om säker­heten på förskolor.

– Vi tänker prata om hur våra rutiner ser ut och hur det ser ut i praktiken.

Vållande till annans död ger normalt fängelse i två år. Är brottet ringa kan det ge böter.

Fakta

Ingen fråga för arbetsmiljöverket

Vid tillbud på förskolor har kommuner ensamt tillsynsansvar.

Förskolor omfattas till skillnad mot skolor inte av arbetsmiljölagstiftningen. Om händelsen ovan skett på en skola hade även Arbetsmiljöverket kopplats in, bland annat för att kontrollera rutiner för första hjälpen.

Skolinspektionen utreder inte heller tillbud på förskolor, annat än kränkningsanmälningar.

Källa: Arbetsmiljöverket, Skolinspektionen