Fortsatta brister i parkskötsel och snöröjning

Stadsdelen är inte nöjd med parkskötseln. Bilden är från Hagdalen som ska rustas.
Stadsdelen är inte nöjd med parkskötseln. Bilden är från Hagdalen som ska rustas.
Trots utdömda viten och upprepade möten blir det inte bättre. Entreprenören för parkskötsel och snöröjning i Årsta och Vantör har fortsatta brister, enligt stadsdelsförvaltningen.

Lokaltidningen Mitt i söderort berättade förra hösten att snöröjning, sandsopning och parkskötsel har fungerat dåligt sedan stadsdelen bytte entreprenör hösten 2016. DN Trädgård & Markskötsel tog då över ansvaret för parkskötsel och snöröjning i Årsta och Vantör.

Stadsdelen utdömde vite om 250 000 kronor. VD:n för DN Trädgård & Markskötsel sa då till Mitt i att man haft en besvärlig inkörningsperiod, men att det vid tillfället fungerade väl.

Har rapporterat arbeten som inte gjorts

Men problemen har fortsatt, enligt stadsdelsförvaltningen. Trots möten och genomgångar saknas bevis på bättring, skriver förvaltningen i en rapport. Förvaltningen har lagt ner mycket tid på att informera om och förtydliga de kvalitetskrav som är formulerade i upphandlingen. Flertalet av förvaltningens ändrings- och tilläggsarbeten har inte utförts enligt överenskommelse, trots att entreprenören har rapporterat dem som utförda eller påbörjade.

Förvaltningen skriver att kvaliteten på arbetet är ojämn. Större driftsarbeten, som gräsklippning och städning, har dock fungerat övervägande bra.

Sedan entreprenören fick skötselansvaret 2016 har några kvalitetspengar inte betalats ut eftersom man inte har uppnått kraven för hur parkskötseln ska bedrivas.

Kontraktet sträcker sig till september 2019. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att inte förlänga avtalet med N Trädgård & Markskötsel.