ANNONS

Fortsatta problem på Koppargården

ANNONS

Hässelby-Vällingby Socialstyrelsen befarar att några av bristerna på äldreboendet Koppargården kvarstår – även efter att kommunen tog över driften från Carema Care. Stadsdelsnämnden har bland annat blivit ålagd att se över smittspårningsrutiner och dokumentationen av trycksår och undernäring.

Bakgrunden är Socialstyrelsens uppföljningar av lex Maria-anmälningar, samt det faktum att det i underlag från Arbetsmiljöverket har framkommit att det finns oro bland personalen kring bristande samverkan mellan läkare och sjuksköterskor.