Fortsatta protester mot ”osthuset”

Kristina Stensland, motståndare till "osthuset".
Kristina Stensland, motståndare till "osthuset".
Osthuset, med 42 studentlägenheter, ligger i mitten. I söder ligger legoladan.
Osthuset, med 42 studentlägenheter, ligger i mitten. I söder ligger legoladan.
De runda fönstren har blivit rektangulära, och taket mindre spetsigt.

Men kritikerna mot ”Osthuset” nöjer sig inte med stadsbyggnadskontorets förändringar.

I förra veckan möttes ett 30-tal av de boende i området för ett protestmöte.

På marken i den lilla parken nära Gubbängens tunnelbana syns flera röda färgfläckar. De har sprejats dit av boende i området för att markera att det så kallade Osthuset är planerat mitt bland parkens buskar och träd.

Bara under den korta stund Mitt i är i parken samlas ett tiotal grannar som vill förklara varför huset inte ska byggas här.

– Parken är som en lunga för det här området. Osthuset är en katastrof för Gubbängen och alla som bor här, säger Kristina Stensland, som själv är arkitekt.

Osthuset har rört upp känslor ända sedan skisserna blev offentliga.

Många har rasat mot huset, som ska rymma 42 lägenheter, och menar att det är för stort och högt, att arkitekturen inte passar in och att det förstör parkmiljön.

Visst finns det Gubbängenbor som försvarat huset.

Men nära 100 synpunkter har kommit in till stadsbyggnadskontoret och i förra veckan samlades ett 30-tal personer som bor i området för ett protest- möte.

– Det blir en stor skada som inte går att reparera och jag har inte hört någon som vill ha huset här, säger Liselotte Henke som bott i Gubbängen sedan 1947.

Mattias Litström, som är arkitekten bakom huset, har tidigare sagt till Mitt i att han ville vara lekfull och göra ett hus som sticker ut.

Nu har han, på stadsbyggnadskontorets uppdrag, i stället behövt justera ritningarna och tumma på sina visioner.

Fönstren har blivit rektangulära i stället för runda och taket har fått en mindre lutning mot tunnelbanan.

Men kritiken tystnar inte.

– Huset är fortfarande alldeles för stort och taknocken är högre än på husen i närheten. Men även ett lägre hus skulle skada miljön. Det är en olämplig plats att bygga på, säger Kristina Stensland.

Det nya omritade förslaget ställs ut till den 20 april och stadsbyggnadsnämnden fattar beslut den 16 juni.

– Vi planerar för fler möten och kommer självklart överklaga deras beslut. Vi ger oss inte, säger Kristina Stensland.