Fortsatta reaktioner på Bodals parkering

Det är inte tillåtet att parkera vid återvinningsstationen.
Det är inte tillåtet att parkera vid återvinningsstationen.
94 parkeringsböter på drygt tre veckor. Mitt i:s artiklar om Bodals infartsparkering fortsätter att väcka reaktioner hos läsare.

"Bygg en större parkering, marken finns ju där" skriver Carin Högberg på Mitt i Lidingös Facebooksida.

Mellan den 9 och 31 augusti har totalt 94 parkeringsböter utfärdats till felparkerade bilister på Bodals nya pendlarparkering. Christer Åkerhielm (M), ordförande i tekniska nämnden, har sagt att Lidingö stad ska se över om det går att bygga ut parkeringen.

– Vi har gett i uppdrag till tekniska förvaltningen att försöka lösa det här, både på kort och på lång sikt. Dels se om vi kan få till en eller två platser till. Dels göra en tydligare skyltning. Sedan ska vi redan i nästa nämnd lyfta upp frågan om parkeringen eventuellt kan byggas ut ytterligare.

När siffran på antal parkeringsböter presenterades kom dock fler reaktioner in på Mitt i Lidingös Facebooksida:

”94 böter på tre veckor är inte ett underkännande av bilisterna utan uppmärkningen av parkeringsplatserna. Man borde överväga att efterskänka böterna och genast åtgärda bristerna”, skriver Erik Sjöstedt.

”Ganska uppenbart och effektivt sätt att öka intäkterna. Inte särskilt snyggt dock”, skriver Andreas Wijkström.

Även Liberalernas Göran Tegnér (L), ledamot i tekniska nämnden, ger sig in i diskussionen:

”Jag föreslog denna parkering för över ett år sedan och hävdade då att det skulle behövas ca 75 platser, (efter att jag gjort en översiktlig prognos) men jag blev inte riktigt trodd på detta då. Heder åt Tekn. Förvaltningen som ändå byggde denna. Dom missade dock att ta upp bygget i Tekn.nämnden (där jag sitter som oppositionspolitiker och gruppledare för liberalerna) till beslut, så vi fick inte tillfälle att påverka storleken (…)”

LÄS MER: 94 p-böter på tre veckor

LÄS MER: P-botskaos vid Bodals station