Salem fortsätter satsa på väktare

Kommunen fortsätter med förstärkta väktarinsatser i centrum.
Kommunen fortsätter med förstärkta väktarinsatser i centrum.
I måndags kväll var det möte om tryggheten i Salems kommun.
På plats fanns bland andra polisen för att fånga upp synpunkter till kommande medborgarlöften.
Samtidigt fortsätter kommunen med extra väktarinsatser i centrum för att skapa trygghet.

Innan mötet arrangerades en trygghetsvandring i och kring Salems centrum. På den skulle kommunen fånga upp vilka platser som kan kännas otrygga eller otrivsamma.

– Mest kom det att handla om trivseln. Bland annat tyckte man att det är trångt att ta sig in och ut på parkeringen i centrum. Dessutom var det stökigt kring återvinningsstationen. Fåglarna hade väl dragit ut en del, säger Victoria Skynäs som är säkerhetssamordnare på Salems kommun.

Ett gäng på väg ut på trygghetsvandring i centrum Foto: Victoria Skynäs

Tre Salembor deltog på trygghetsvandringen. Desto fler mötte de olika aktörerna, däribland polis, väktare och kommunen, i Salems centrum där man arrangerade något som liknande en mini-mässa.

– Polisen genomförde sin årliga medborgardialog som är med som underlag till kommande medborgarlöfte, säger Victoria Skynäs.

Salembor vill se bättre belysning

Hon berättar att många också efterlyser bättre belysning på gång- och cykelvägar runt om i Salem. Att detta står på Salembornas önskelista bekräftas av Ullis Tjärnberg som driver Facebooksidan Grannsamverkan i Salem. Enligt henne har det även framförts tidigare.

– Belysningen kan bidra till att minska risken för mörkerolyckor, öka komforten, tillgängligheten och framkomligheten, ge en tryggare miljö, motverka brottslighet och skadegörelse, samt skapa trivsel och atmosfär, säger Ullis Tjärnberg.

Utökad väktarinsats

I höst fortsätter annars Salems kommun med den utökade väktarinsatsen.

Fler väktare i Salems centrum

– Precis som i våras har vi ibland störningar, och då försöker möta det med ökade väktarinsatser och ökat fältarbete, säger kommunstyrelsen ordförande Lennart Kalderén (M).

Därför fortsätter satsningen

Kommunens väktare samverkar med centrumägarnas väktare.

–Det har varit störningar, utan att de för den delen behöver vara så allvarliga, både i centrum och kring centrum, till exempel i eller i anslutning till biblioteket. Vi har de insatserna för att minska sådant som folk kan uppfatta som sämre trygghet, säger Lennart Kalderén.