Fortum vill gräva i reservat

Grimsta Fortum vill gräva ner en fjärrvärmeledning i Grimsta naturreservats norra del. Orsaken är att en gammal ledning, som bland annat förser Grimsta IP med planvärme, läcker kraftigt.

Den nya ledningen ska läggs under en klippt gräsmatta samt korsa en gång- och cykelväg och totallängden blir 135 meter.

Nu ska stadsbyggnadskontoret undersöka om intrånget i naturreservatet är okej.