Fortum ville stoppa rivning

City Som Mitt i Vasastan tidigare har berättat har kommunen beslutat att de hus som ligger bakom PK-huset ska rivas och en ny fastighet byggas för Nordeas nya kontor med butiker i bottenvåningen.

Men Fortum, som äger ett eldistributionsverk på Mäster Samuelsgatan, överklagade beslutet och hävdade att man måste vänta med rivningen tills man utrett riskerna.

Utan att ange några konkreta anledningar till varför skriver företaget att en rivning kan föra med sig förödande konsekvenser för människors hälsa och miljö.

Länsstyrelsen avslog dock deras överklagande och nu har miljödomstolen gjort samma bedömning.