Fortummöte om röklarm

I början av oktober spred sig en rök och stark lukt över Hjorthagen. Många vittnade om starkt obehag och om svårigheter att andas. Röken kom från Fortums nya kraftvärmeverk där en ny panna torkades ut och eldningsolja.

På onsdag den 28 oktober håller Fortum ett möte i sina lokaler på Lidingövägen 115 klockan 18:30-19:30 för grannar där man ska berätta vad som hände med eldningsoljan, som hade felaktig kvalitet vilket orsakade den svarta röken.

Ett möte hölls även i onsdags och även då berättade Fortum om vad som hänt och hur det fortsatta arbetet i Hjorthagen kommer att fortsätta.