Förtydligande om beslut i domstol

STOCKSUND Det var grannar till Cedergrenska parken som överklagade beslutet om att bevilja bygglov och strandskyddsdispens för bryggor på stranden i Cedergrenska parken och som fick avslag i mark- och miljödomstolen den 31 maj. Det framgick inte klart i förra veckans notis.

Även Naturskyddsföreningen har överklagat till mark- och miljödomstolen i samma fråga men ännu inte fått något svar.