Förtydligande om statistik

Förtydligande I förra veckan berättade vi att Henriksdalsringen var den gata i Nacka där flest inbrott och inbrottsförsök gjorts sedan 2008. Läsare har hört av sig efter att ha läst rubriken och tolkat det som att vi menar att det där skulle vara störst inbrottsrisk per hushåll. Mendet är bara antalet inbrott och inbrottsförsök per gata som undersökts. Den procentuella risken är större på en av de mindre gatorna.