Förundersökningen mot Gardner nedlagd

Misstankarna mot Ingela Gardner (M), gällande arrendeavtalet för Rydbo friskola, har lagts ner.
Misstankarna mot Ingela Gardner (M), gällande arrendeavtalet för Rydbo friskola, har lagts ner.
Uppdaterad: Mutmisstankarna mot politikern Ingela Gardner (M), hennes make och familjen Douglas i Österåker har lagts ner.

Korruptionsåklagaren har funnit skäl som motiverade att parterna slöt det förmånliga avtalet med varandra.

Med start i kväll återinträder Ingela Gardner som fullmäktiges ordförande.

Förundersökningen gällde affärerna mellan toppolitikerna Ingela Gardner, Jan-Olov Sundström och markägaren Elisabeth Doulgas.

Både Ingela Gardner och Jan-Olov Sundström var misstänkta för att ha tagit emot en muta, mellan 2006 och januari 2015, när de fått rabatt på arrendet för marken där deras friskola ligger.

Jan-Olov Sundström var även misstänkt för tjänstefel och Elisabeth Douglas var misstänkt för bestickning och för givande av muta.

Men i förra veckan, den 9 mars, lades alla dessa misstankar ner när korruptionsåklagare Staffan Edlund avslutade förundersökningarna.

I besluten skriver Staffan Edlund följande:

”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.”

Staffan Edlund konstaterar att det inte har gått att bevisa att det belopp som politikerna Gardner och Sundström betalat för att arrendera marken avviker från marknadspriset.

Staffan Edlund fortsätter: ”När det specifikt gäller den avtalade rabatten på arrendeavgiften har det framkommit att det ska ha förelegat kommersiellt motiverade skäl för denna rabatt. Jag anser därför sammantaget att det inte går att bevisa att det varit fråga om en otillbörlig förmån.”

Åklagaren har även lagt ner förundersökningen angående mottagande av muta gällande Jan-Olov Sundström från 2006, samt misstänkt tjänstefel mellan 31 augusti 2010 och 31 augusti 2011. Åklagaren konstaterar att misstänkta brott som kan ha begåtts före 2011 har preskiberats.

Förundersökningen startade i slutet av januari förra året efter att SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade att Ingela Gardner och Jan-Olov Sundström fått ett förmånligt arrendeavtal med familjen Douglas för marken där Rydbo friskola ligger. Detta samtidigt som politikerna fattat fördelaktiga beslut för Douglas, gällande bygglov som senare visat sig strida mot lagen.

Fram tills nu har Ingela Gardner tagit time-out från posten som kommunfullmäktiges ordförande i Österåker.

En post som hon nu återvänder till – med start på fullmäktiges möte i kväll.

Så här kommenterar Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande, att hennes partikollegor friats från misstankar:

– Det är bra att ärendet har granskats men det är hutlöst att förundersökningen pågått över ett år.

Har förtroendet för Ingela Gardner påverkats?

– Vi är inga domare. Ingela är en otroligt skicklig och erfaren politiker, säger Michaela Fletcher.

Jan-Olov Sundström var tidigare ordförande i byggnadsnämnden i Österåker.

Mitt i söker åklagaren samt Ingela Gardner.

Urval av tidigare artiklar:

Rydbo friskola fick maximal ersättning

Åklagare utreder misstänkta mutor

Krav: Gardner bör avgå