Förundrade Salembor säger sitt om nya centrum

Bo Hellqvist på platsen där ett nytt centrum kan komma att byggas.
Bo Hellqvist på platsen där ett nytt centrum kan komma att byggas.
Elisby Fastigheters visionsbild av centrum ut mot Säbytorgsvägen.
Elisby Fastigheters visionsbild av centrum ut mot Säbytorgsvägen.
Xiao Peng, Salem.
Xiao Peng, Salem.
Bollplanen
Bollplanen
Linda Forsman, Salem.
Linda Forsman, Salem.
Zara Ali, Salem.
Zara Ali, Salem.
Salems centrum ut mot parkeringen.
Salems centrum ut mot parkeringen.
Valter Isander tittar på planerna.
Valter Isander tittar på planerna.
Valter Isander tittar på planerna.
Valter Isander tittar på planerna.
Valter Isander.
Valter Isander.
Agneta Hedelius, Salem.
Agneta Hedelius, Salem.
Balder Bovierans visionsbild är ritad av Liljewall arkitekter.
Balder Bovierans visionsbild är ritad av Liljewall arkitekter.
Att flytta centrum från en plats till en annan höjde på många ögonbryn.
I januari ska Salemborna få tycka till om de nya centrumplanerna.

Någon gång under första hälften av 20-talet ska det stå färdigt – nya stadslika Salems centrum. Här ska det finnas flera hundra nya bostäder, men också ett uppdaterat centrum, till och med helt nytt centrum om Salems kommun väljer den väg som nya centrumägaren föreslår. Centrumägaren Elisby Fastigheters förslag innebär att ett nytt centrum byggs där fotbollsplanen ligger i dag och att det gamla rivs för att ge plats för nya bostäder. Med deras förslag blir centrum betydligt större än i dag, men deras förslag innebär också att att det går att bygga 600 bostäder jämfört med de ursprungliga planerna som innebar uppåt 400 bostäder.

Elisby Fastigheters stadslika vision av hus Säbytorgsvägen i framtiden.

Elisby Fastigheters stadslika vision av hus Säbytorgsvägen i framtiden.

Båda alternativen är fortfarande aktuella, men naturligtvis höjde centrumflytten mest på ögonbrynen när Mitt i Botkyrka Salem gick ut för att höra sig för vad Salemborna tyckte.

– Jag hoppas att de gör det luftigt, även om det blir mer stadslikt, sade Salembon Bo Hellqvist som passerade förbi på platsen där ett nytt centrum kan stå om ett antal år.

Bovieran-Liljewalls förslag innehåller ett kulturhus. (Ute till höger i kanten av bilden.)

Bovieran-Liljewalls stadslika förslag innehåller ett kulturhus. (Ute till höger i kanten av bilden.)

Han berättar att han flyttade till Salemstaden på nyårsafton 1966. De senaste tre åren har han dock bott i centrum och på så sätt berörs han i högsta grad av planerna.

– Om de kunde behålla grönska här i dalen så vore det bra, säger Bo Hellqvist.

I januari är det medborgardialog och då får Salemborna lämna in synpunkter på planerna. I februari är det tänkt att politikerna ska fatta beslut om vilken inriktning planerna ska ta.

– Vi politiker väntar med att ta ställning, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

En centrumflytt beskrivs dock ha betydande fördelar jämfört med om centrum ligger kvar i förarbeten från Salems kommun. Handlarna och kunderna kommer att slippa byggstök om ett nytt centrum byggs upp på bollplanen. Dessutom ger förslaget plats för fler bostäder, fler butiker och fler parkeringsplatser. En av nackdelarna är att det beräknas ta ett par år längre tid att genomföra eftersom ett nytt centrum först skall byggas dit affärerna kan flytta. Sedan kan det gamla rivas och ge plats för nya bostäder.

Ett helt nytt centrum skulle byggas i flera huskroppar som binds samman av inglasade gångbroar enligt Magnus Löfgren på Elisby Fastigheter.

– Det är lättare att skapa ett välkomnande centrum med det här förslaget, säger han.

Centrum blir i deras vision på 7 500 – 8 000 kvadratmeter jämfört med dagens 5 500 kvadratmeter. I förhandssnacket finns både någon klädkedja, sportbutik och teknikbutik i tankarna.

– Med befolkningsökningen ser vi utrymme för 50 procent mer handel i Salems centrum. Om centrum flyttas kan befintliga hyresgäster växa i den omfattning de vill. Det gäller både Ica och Systembolaget. Men det är också lättare för nya hyresgäster att komma in, säger Magnus Löfgren på Elisby Fastigheter.

 

Vad är viktigt i nya Salems centrum?

Zara Ali, Salem
– Det är viktigt att göra centrum attraktivt med både bostäder och butiker som lockar yngre. Det är väldigt mycket pensionärer i Salem i dag. Det behövs någon mer klädbutik här. Jag tycker det verkar bra att flytta centrum.
Valter Isander, Rönninge.
– Jag skulle önska att de gör det småstadsaktigt på ett gammalt sätt. Min erfarenhet av när det byggs förortscentrum är att man inte lyckas göra dem tillräckligt attraktiva. Bovieran har ett intressant koncept för seniorer och de kanske även skulle kunna få till ett centrum med sydländsk trivsel.
Agneta Hedelius, Salem.
– Det är viktigt att det blir bra och trevligt här med blandad bebyggelse och ungdomsbostäder. Vi behöver billigare klädbutiker som Kappahl och Lindex. I dag måste du åka till Tumba för det.
Linda Forsman, Salem.
– Vi behöver mer klädesbutiker och någon sportbutik med mer inriktning mot ungdomar. Samtidigt gör ett större centrum att det kommer att bli mer häng här. Jag skulle önska att husen inte blir så höga. 2-3 våningar är lagom.
Xiao Peng, Salem.
– Det är viktigt med fler bostäder, helst 600 bostäder för det skulle ge ett bra underlag för butikerna. Det låter intressant att flytta centrum och jag skulle önska att de gör ett lekrum för barnen där. Ett nytt centrum kan locka mer folk till Salem.