Förvaltning får bakläxa

FARSTA Förra hösten skickade en anställd på enheten för försörjningsstöd i Farsta stadsdelsförvaltning av misstag över sekretessbelagda personuppgifter till en person som inte hade med ärendet att göra.

Orsaken till misstaget var att personen hette nästan likadant som den handläggare som skulle ha fått mejlet. Misstaget anmäldes men först två månader senare gjorde enheten en anmälan enligt lex Sarah.

Det är alldeles för länge konstaterade Inspektionen för vård- och omsorg som nu kräver bättre rutiner för lex Sarah-rapportering.