Förvaltningen: ”Höj turtätheten på 541:an”

Stadsdelsförvaltningen vill att 541:an ska få högre turtäthet.
Stadsdelsförvaltningen vill att 541:an ska få högre turtäthet.
SL:s förslag på förändringar för kollektivtrafiken i nästa tidtabell innebar inga större förändringar för busstrafiken i västerort. Och för första gången på länge föreslogs ingen neddragning på 541:an.
Men stadsdelsförvaltningen är inte nöjd - de vill se fler turer på linjen.

När stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby tycker till om SL:s förslag på förändringar i kollektivtrafiken står en sak högst på önskelistan: fler turer på 541:an.

Busslinje 541 räddas – igen

Förvaltningen poängterar i skrivelsen att linjen har en mycket hög belastning och att den ofta är fullsatt. Det är dessutom den enda linjen som trafikerar sträckan och att den är nödvändig för att invånarna ska kunna ta sig till arbete och skola.

”Om inte turtätheten förbättras ökar risken att fler kommer att välja bilen i stället.”

Det anger förvaltningen som slutargument.

Men det finns också förändringar i förslaget som förvaltningen har synpunkter på. Förslaget är att buss 502 ska ersätta sträckan mellan Spånga och Hallonbergen på linje 118. Men då kommer restiden förlängas och förbindelsen försämras avsevärt, anser stadsdelsförvaltningen.

Tjänstemännen vill också trycka på vikten av fler avgångar på gröna linjen.

Hässelbygrenen förlorare när t-banan byggs ut

Dessutom har förvaltningen format önskemål efter att ha mottagit synpunkter på förslaget genom boendedialoger och inkomna samtal och brev från allmänheten. Önskemålen presenteras i skrivelsen.

Den 6 april väntas stadsdelsnämnden godkänna skrivelsen, som därefter skickas till SL.

Fakta

Stadsdelsförvaltningens bussönskemål

Bättre turtäthet på linje 541, med anledning av många inkomna synpunkter från medborgare.

Behåll linje 118:s nuvaranade sträckning för en fortsatt bra förbindelse mellan Vällingby och Hallonbergen.

Tätare turer med buss 119 som ständigt kör med fulla bussar.

Bättre tvärförbindelser här: Vällingby mot Solna, Sollentuna, Kista och Vällingby-Åkermyntan-Barkarby.

Direktbussar till större företagsområden såsom Ulvsuna och Kista.

Önskemål om att införa en busslinje sommartid till Lövstabadet/Kyrkhamn för att öka tillgängligheten till naturområdet.

Källa: Hässelby-Vällingbys stadsdelsförvaltning