ANNONS

Förvaltningschef bröt mot lagen

Lidingö stad höll en pressträff den 30 januari angående att en ny granskning slagit fast att Pernilla Dufström brutit mot kommunallagen.
Granskarna Ronja Benediktsson, Karl-Arne Olsson stadens Anna Hadenius, Johan Alfredsson.
Lidingö stadshus
På måndagen slogs det fast att Lidingö stad brustit i sina rutiner.
Pernilla Dufström, chef för tekniska förvaltningen på Lidingö stad, har brutit mot kommunallagen. Men hon har inte haft något brottsligt uppsåt.
Det slår en ny utredning, som presenterades på måndagen, fast.
ANNONS

I mitten av november anmäldes Pernilla Dufström för jäv. Anledningen var att hon attesterat fakturor för tjänster som Lidingö stad upphandlat av Tyréns, som Pernilla Dufströms make vid tillfället jobbade för.

Senare slutade maken på sin arbetsplats och startade ett eget företag. Pernilla Dufström satt då som suppleant i styrelsen.

Enligt lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha någon anställning, något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för dennes eller någon annan arbetstagares opartiskhet.

Började granska i november

Den 17 november förra året inleddes en extern granskning av fallet. Tidigare hade Lidingö stad själva kommit fram till att det inte handlade om jäv.

– Det handlar inte om jäv. Nu har jag tagit initiativ till en extern granskning, sa kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) då.

Pernilla Dufström lämnade sitt uppdrag i makens bolag dagen efter.

På måndagen var den externa utredningen, som utförts av advokatbyrån Wesslau och Söderqvist, färdig.

Den slår fast att Pernilla Dufström inte borde ha attesterat fakturorna från Tyréns då maken jobbade där och att hon borde ha anmält till sin närmsta chef att det förelåg risk för jäv. Hon har dock, enligt utredningen, varit tydlig mot sina medarbetare att ”hon inte ville befatta sig med beställningar eller på annat sätt vara engagerad i uppdrag som involverade makens bolag”.

Pernilla Dufström ska ha attesterat fakturor för 37 000 kronor som kom från Tyréns, där hennes make då arbetade.

ANNONS

Att hon senare satt i styrelsen för sin mans företag ”har inneburit en otillåten bisyssla”, slår granskarna fast.

Inget brottsligt uppsåt

Men det handlar inte om medvetet eller brottsligt uppsåt, enligt granskningen. I stället handlar det om okunskap och att Lidingö stad har brustit i sitt ansvar att ge tillräcklig information om jäv och otillåtna bisysslor.

”Vi kan konstatera att det förelegat brister i kunskapen och medveten om vad som utgör jäv och hur sådana situationer ska hanteras. Lidingö stad bör åtgärda denna kunskapsbrist och se över hur information ges.”

– Det är svårt att veta vad som är en bisyssla, gör man inget tror man inte att det är en bisyssla. Hon har inte varit aktiv i bolaget, hon har inte ens skrivit på papper, sa Lidingö stads jurist Johan Alfredsson under en pressträff på måndagen.

Trots granskningen har stadsdirektör Anna Hadenius fortsatt förtroende för Pernilla Dufström, som kommer att fortsätta som chef på tekniska förvaltningen.

– Hon är en väldigt duktig medarbetare och är väldigt värdefull för Lidingö stad, sa Anna Hadenius under måndagens pressträff i Stadshuset.

Staden ska utbilda anställda

Enligt Anna Hadenius fick hon kännedom om styrelseuppdraget när kommunen efter frågor från Lidingöbor valde att gå igenom hur bland annat vägprojekt på Norra Kungsvägen, Källängsvägen och Kottlavägen upphandlats. Pernilla Dufströms make arbetade då på Tyréns, som hade uppdrag för Lidingö stad kring den typen av projekt.

– Hon har gjort några formella fel, men det har inte varit av ont eller brottsligt uppsåt och hon har inte hållit det här hemligt.

Lidingö stad ska nu se över sina rutiner och se till att utbilda och informera medarbetare vad som gäller i jävsituationer och vad som räknas som otillåtna bisysslor.

Anna Hadenius:

– Det faller ett större ansvar på staden. Vi måste ha tydliga riktlinjer och den här rapporten hjälper oss om hur vi ska jobba.

 

Lokaltidningen Mitt i Lidingö har sökt Pernilla Dufström.

 

LÄS MER:

 

Fakta

Det här har hänt

  • Den 17 november 2016 år revisorerna i Lidingö stad in en anmälan om jäv. En chef inom kommunen anklagas, eftersom hon sitter i styrelsen för sin makes bolag, ett bolag som kommunen kan komma att upphandla tjänster av.
  • Lidingö stad inleder också en extern granskning, som utförs av Wesslau Söderqvist advokatbyrå KB.
  • Samtidigt säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) att den interna utredningen som Lidingö stad gjort inte visar att det handlar om jäv.
  • Den 18 november lämnar den anklagade chefen makens styrelse.
  • Den 30 januari höll Lidingö stad en pressträff där advokatbyråns Wesslau och Söderqvists externa granskning presenterades. Den slog fast att Pernilla Dufström brutit mot kommunallagen och att hon borde ha anmält att det fanns risk för jäv till sin närmsta chef. Hon har också haft en otillåten bisyssla. Dessutom får Lidingö stad kritik för att inte ha varit tillräckligt tydliga gentemot sina medarbetare vad som gäller angående jäv och bisysslor.
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.