Förvirrande filbyte på nygamla ­cykelbanan

Här byter cykelbanan och gångbanan plats.
Här byter cykelbanan och gångbanan plats.
I april återinvigdes cykelbanan mellan Torsvik och Larsberg. Men det har blivit fel med skyltningen vilket kan vara förvirrande för cyklister.

Cykelvägen på södra ön har breddats och separerats från gångvägen. I Baggeby gäller det för cyklister och gående att vara extra uppmärksamma –där måste man nämligen byta fil.

– Vi fick in önskemål om att fotgängare ville gå nära vattnet men vid Larsberg är det viktigt att cykelbanan ligger längre från tågspåret så att de som kommer från Lidingöbanan inte väller ut rakt på cykel­banan. Så det fick bli en kompromiss, säger Caroline Jansson.

Kompromissen innebar att gående och cyklister helt enkelt får turas om att cykla närmast spåret, och att cykelbanan och gångbanan byter sida vid Baggeby Gårds väg. Än så länge har inga skyltar kommit upp som ska varna för filbytet.

– Det är ett lite speciellt grepp att man måste byta sida och man blir ju lite förvirrad. Men det kommer skyltar, säger Jansson.

Dessutom är markeringarna i cykelbanan felaktiga. Bara en cykel har ritats ut när det borde vara två för att markera att cyklister kan mötas.

– Entreprenören har gjort fel där, det ska självklart vara två cyklar, säger Caroline Jansson.

Det är ett lite speciellt grepp att man måste byta sida och man blir ju lite förvirrad.

Fakta

Här satsar Lidingö på cyklister

Norra huvudcykelstråket: En ny supercykelväg ska byggas mellan Kalvhagen och Grönsta.

Södra huvudcykelstråket: Cykelvägen ska fortsätta byggas ut mot Dalénum.

Stadsdelscentrum: Cykel­vägar planeras för att knyta an till olika centrum, bland annat upp till Näset.

Naturområden: Cykelvägen vid Långängen ska byggas ut genom naturområdet och anknyta till Björkuddsvägen i Gåshaga.

Mosstorp: En ny cykelväg planeras längs Mosstorpsvägen.

Lilla Lidingöbron: Nya bron får fyra filer för cyklister.