Risk för förvirring: Nu dras bussarna om

Nya busslinjer, flyttade busshållplatser och längre turer på helgerna.
Nu förändras stora delar av busstrafiken i innerstaden.
Mitt i har listat alla förändringar:

Odenplan

Några linjer flyttas för att alla bussar mot Östra station ska kunna gå från samma hållplats:

Linje 2 mot Sofia flyttar från läge C till läge B
Linje 61 mot Ruddammen flyttar från läge B till läge A
Linje 67 mot Skansen flyttar från läge B till läge C
Linje 72 mot Frihamnen flyttar från läge A till läge C
Linje 96 mot Sickla udden flyttar från läge C till läge B

En karta över de flyttade hållplatserna hittar du här.

Ny blåbusslinje 6

Går mellan Ropsten och Karolinska institutet.Linjen blir en tvärgående linje mellan Ropsten och Hagastaden via bland annat Odenplan och Tekniska Högskolan. Linjen ersätter linje 73 men trafikeras även under kvällar och helger.

Linje 53

Linjen snabbas upp genom att köra Munkbron mellan Slussen och Centralen.
Norr om Centralen tar linjen över 69:ans sträckning via Odenplan till Karolinska institutet. Dessutom utökas turtätheten under både morgonen och eftermiddagen.

Linje 55

Linjen förstärks vid varje tidtabellsskifte på grund av den stora inflyttningen i Norra Djurgårdsstaden. Denna gång blir det en kraftig förstärkning på eftermiddagarna med nya kortturer från Stureplan till Ropsten.

Linje 59

Linjen försvinner. På Södermalm ersätts den av linje 76 och andra linjer. Sträckan Centralen–Kungsholms strand–Hornsberg–Fredhäll övertas av linje 65.

Linje 65

Förlängs med 59:ans sträcka på Kungsholmen och kommer att gå Skeppsholmen– Centralen–Kungsholms strand–Hornsberg –Fredhäll.

Linje 69

Blir en ren djurgårdslinje Centralen – Kaknästornet/ Blockhusudden. Den norra delen av linjen övertas av linje 53.

Linje 73

Ersätts av nya blåbusslinje 6.

Linje 74

Kortas av vid Sickla udde. Du som ska resa till Sickla handelsplats kan istället ta Tvärbanan till den nya hållplatsen Sickla station.

Linje 76

Ny körväg mellan Värtahamnen och Ropsten på grund av framkomlighetsproblem. Hållplatserna Andra och tredje tvärvägen läggs ned och resenärer hänvisas till Ropsten eller Värtahamnens färjeterminal.
På helger förlängs trafiken till cirka klockan 22 för att förbättra förbindelserna i Norra Hammarbyhamnen efter att linje 59 lagts ned.

Linje 93

Förlängs och går nu Slussen–Sofiaskolan–Henriksdalsberget–Kvarnholmen–Jarlaberg alla nätter i veckan. Ersätter nattavgångar på linje 443.