ANNONS

Fossilfri båt mellan Gåshaga – Slussen

Så här kommer en av hybridbåtarna att se ut.
Så här kommer en av hybridbåtarna att se ut.
Ett förslag är att hybridbåtarna ska trafikera Gåshaga-Slussen.
Ett förslag är att hybridbåtarna ska trafikera Gåshaga-Slussen.
En snabb och fossilfri pendelbåt som kan ta 250 passagerare ska testköra mellan Gåshaga och Slussen i slutet av nästa år. Projektet heter Testbädd Stockholm och är ett samarbete mellan tre kommuner och landstinget.
ANNONS

Pendla med båt har varit ett lyckat drag i utvecklingen av kollektivtrafiken i Stockholm. Antalet pendlare längs sjövägen mellan Frihamnen, via Larsberg, och Nybroplan har ständigt ökat de senaste åren. Nu finns ambitioner att bygga ut båtpendlingen ytterligare i Stockholm med en miljövänlig båtlinje. Nyligen skrev teknik- och förvaltningsnämnden i Lidingö stad tillsammans med Nacka stad, Stockholm stad och Stockholms läns landsting under en avsiktsförklaring om en fossilfri båtpendling i Stockholm.
– Vi är intresserade av att utöka båtpendlingen. Vi är positiva till båtar som helt går på biogas och därför stödjer vi detta. Det är inte ett ekonomiskt åtagande, säger Christer Åkerhielm (M), ordförande i teknik och förvaltningsnämnden.
Kent Björnberg (C) sitter i kommunfullmäktige på Lidingö:
– Vi vill utnyttja vattenvägarna och därmed avlasta trafiksituationen i Stockholm. Det gäller att få båtpendlingen så attraktiv som möjlig. SL-kortet ska gälla och detta gagnar alla.
Målsättningen är att fler ska åka kollektivt.
– Det blir en win-win situation. Lidingöbor som jobbar i Nacka och i city slipper sitta i bilköer och kan ställa sin bil. Och det är bra för miljön, säger Kent Björnberg.
Att utveckla nya motorer och pendelbåtar är inte billigt. Enligt Christer Åkerhielm kostar två båtar 50 miljoner kronor.
– Det här handlar i första hand om att företaget som driver detta vill veta om det finns ett politiskt intresse för projektet så de har underlag för att ansöka om statliga medel, säger Christer Åkerhielm.

Drivande i projektet är företaget Eurofeeder Shipping AB som har utvecklat en pendelbåt som drivs med el och biogas och är 100 procent fossilfri.
– Det är en ny svensk teknik som drivs av biogas. Det går att kombinera både biogas och eldrift. Det kommer att gå betydligt fortare och räckvidden blir även längre än med dagens alternativ, säger Andreas Westergren, vd på Eurofeeder Shipping AB.
Båtarna kommer att använda biogas från Henriksdals Reningsverk.
– Vi kommer att använda lokalproducerad biogas som är ett miljömässigt smart sätt att använda som drivmedel, säger han.
Det finns inget liknande koncept.
– Vi fick i uppdrag av energimyndigheten att utföra en genomförbarhetsstudie och vi samarbetar med ett holländskt varv. Det finns ingen som har samma lösning som vi har med lokalproducerad biogas som driver pendelbåtar som blir helt fossilfria. Det här är något världsunikt, säger han.
Euroleeder har tagit fram tre förslag och kapaciteten ligger mellan 75-250 passagerare. Eurofeeder ska testa en katamaran och en enkelskrovsbåt i Göteborg och i Stockholm.
– Vi vill verifiera behovet av båtarna och tekniken. Vi har föreslagit att testa på sträckan Gåshaga-Hasseludden-Telegrafberget-Nacka Strand-Kvarnholmen-Saltsjökvarn och Slussen. Med tanke på att en båt ersätter tre bussar så kan man ta med många passagerare, säger Andreas Westergren.
Nu ska trafikförvaltningen i Stockholm utreda frågan. Testet med båthybriden ska tidigast dra igång i slutet av 2018.

ANNONS