Fostermamman var en plågoande

Leif Forsell med ett vårdbyråkort där anteckningar visar placeringar och förtryckt text enligt vilken lag han blev omhändertagen. Det är dock osäkert om det räcker som underlag för ersättning.
Leif Forsell med ett vårdbyråkort där anteckningar visar placeringar och förtryckt text enligt vilken lag han blev omhändertagen. Det är dock osäkert om det räcker som underlag för ersättning.
Han skiljdes från sin mor och sin bror, och minns hur han som fyraåring sov i en tvättkorg och blev slagen.

Nu kämpar Leif Forsell för ersättning, men myndigheterna har tappat bort avgörande dokument.

Mellan 1920 och 1995 blev minst 250 000 barn placerade i fosterhem och på olika institutioner av olika slag. Leif Forsell som föddes i Botkyrka var ett av dem. Leif berättar att hans föräldrar inte var missbrukare, men hade svårt att få mat på bordet. Dessutom fanns sjukdom bland föräldrarna.

Den 14 december 1953 kom Leif till Ulfsbergs barnhem, enligt anteckningar som både avser Botkyrka och Stockholms stads barnavårdsnämnd.

– Det blev startskottet till eländet, säger han.

Hans mor flyttade senare till Stockholm. Ett ”vårdbyråkort” visar hur Leif fyra år gammal kom till en familj i Holmedals församling i Värmland. Fosterfamiljen fick 120 kronor i månaden för att ta hand om Leif.

– Jag minns hur jag skiljdes från min storebror på en tågstation.

Leif berättar att huset låg ensligt i skogen. Tiden med fostermamman och barnen ett helvete.

– Det var ständiga situationer med misshandel. Vid ett tillfälle blev jag knäad i baken av mamman så att jag flög in i en skrotbil och fläkte upp pannan.

Leif visar upp olika ärr i huvudet. Han berättar att han åt i ett hörn efter de andra och sov i en tvättkorg på vinden. Breven från mamma lästes aldrig upp. Leksakerna hon skickade fick de andra.

Vistelsen hos fosterfamiljer, barnhem och ungdomshem fortsatte. Leif berättar hur han i tidiga tonår började med droger och brott. Sedan tio år tillbaka är han nykter. Men såren från barndomen och ungdomen finns kvar och gör ont än i dag.

2011 gick staten ut med att de som farit illa av placeringarna kan få ersättning på 250 000 kronor om vissa kriterier uppfylls. Leif och hans jurist Roy Aldén berättar att de fått erfara att Ersättningsnämnden ger avslag om kommunernas gamla beslutsprotokoll saknas.

– Vi måste veta enligt vilken lag personerna blev placerade, säger Jan Rehnberg, informatör på Ersättningsnämnden.

Men Botkyrka kommun har tappat bort Barnavårdsnämndens samliga protokoll från år 1952–1954.

”Någon hänvisning till vart materialet kan ha tagit vägen finns tyvärr inte,” skriver kanslichef Anna Asp i ett brev till tidningen.

Inte heller hos Stockholms stad har Leif Forsell fått fram beslut.

Både Ersättningsnämnden och Botkyrka kommun hänvisar till att det går att åberopa vittnen. Men en politiker eller tjänsteman som var 40 år 1953 är 100 år i dag.

På ett förtryckt vårdbyråkort från Stockholms stad framgår enligt vilken lag Leif placerats. Men det betyder inte att kusten är klar.

– Nämnden måste avgöra utifrån de dokument som kommer in, säger Jan Rehnberg.

Jurist Roy Aldén är rasande över att bortåt 30 kommuner han varit i kontakt med saknar protokoll för hans olika klienter. Leif Forsell säger att hans hopp är litet.

– Det känns som att jag blir utsatt för ett övergrepp på nytt, säger han.

Fakta

Många avslag

Ersättningsnämnden har hittills fått drygt 3 200 ansökningar.

Hittills har 320 fått ersättning och 177 avslag.

Källa: Ersättningsnämnden