Fotboll för integration i Djurgårdens anda

Fotbollen ska bli en mötesplats för nyanlända och Väsbyungdomar - det är tanken med ett nytt integrationsprojekt i Väsby.

John Gustafsson, rektor på Väsby nya gymnasium, är en av dem som tagit initiativ till projektet. Han har många ensamkommande på sin skola och har sett behovet av en meningsfull fritid.

– Jag besökte deras boende och tänkte att det inte var tillräckligt bra. Mycket fungerade bra och det var fina människor som arbetade där men det fanns en själslig torftighet, säger John Gustafsson.

Projektet genomförs tillsammans med Djurgårdsandan som är en del av idrottsklubben Djurgårdens IF. I torsdags hölls en upptaktsträff i Väsby.

– När Djurgårdsandan bjuder in ungdomar att spela fotboll finns det tydliga ramar, säger John Gustafsson.

Förhoppningen är att första speltillfället blir i slutet på den här månaden.