ANNONS

Fotbollshall byggs för nära spåren

Fotbollshallen byggs knappt 25 meter från de befintliga spåren. När banan byggs ut blir avståndet knappt 18 meter, vilket är sju meter för nära enligt Trafikverkets krav.
Fotbollshallen byggs knappt 25 meter från de befintliga spåren. När banan byggs ut blir avståndet knappt 18 meter, vilket är sju meter för nära enligt Trafikverkets krav.
Bygget av fotbollshallen i Norrviken går vidare – trots att den hamnar inne på spårområdet om Ostkustbanan byggs ut.

Nu vill Trafikverket teckna ett avtal som innebär att kommunen får ta alla extra kostnader om hallen måste flyttas.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Sollentuna kommun kan gå vidare med bygget av fotbollshallen i Norrviken. Detta tack vare ett bygglov som vunnit laga kraft medan sakägare och remissinstanser nagelfarit ett annat bygglov (se separat faktaruta).

Trots att kommunen har ett giltigt bygglov finns flera frågetecken kvar för projektet.

En tung remissinstans, som är allt annat än tillfreds med kommunens planer, är Trafikverket.

– Det är förstås mycket olyckligt att kommunen väljer att gå vidare med ett projekt som i detta skede har flera olösta problem, skriver en medarbetare på Trafikverket i ett mejl som Mitt i har tagit del av.

Inom kort väntas Trafikverket ta beslut som hur Ostkustbanan ska byggas ut. Enligt förslaget ska två nya spår byggas på varsin sida om de befintliga spår-en.

Det innebär att fotbollshallen i Norrviken kommer att hamna drygt sju meter in i den bebyggelsefria zonen – vilket kan få stora konsekvenser.

– Vid utbyggnad av banan kommer det att bli nödvändigt att flytta fotbollshallen eller att vidta skyddsåtgärder för att klara den bebyggelsefria zonen, säger Tyra Wikström, enhetschef för samhällsplanering på Trafikverket.

Just nu förhandlar de båda parterna om vem som ska betala för detta. Förra veckan skickade Trafikverket ett förslag till ett avtal till Sollentuna kommun.

– Vi vill förstås slippa ta på oss samtliga merkostnader som den aktuella place-ringen kommer att inne-bära, säger Tyra Wikström.

ANNONS

Hur mycket pengar kan det handla om?

– Det är alldeles för tidigt att säga, jag har ingen uppfattning om det, säger Tyra Wikström.

Sollentuna kommun sätter dock hårt mot hårt, och säger nej till Trafikverkets avtal.

– Vi bygger inom en gällande detaljplan och ser det inte som aktuellt att bekosta en eventuell flytt, säger trafik- och fastighetsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

Hon tror dessutom att en eventuell flytt på grund av en spårutbyggnad ligger så långt i framtiden att fotbollshallen kommer att hinna skrivas av, eller till och med uppnå sin förväntade livslängd.

– Vi räknar med en avskrivning på cirka 30 år, och en livslängd på 50 till 60 år, säger Moa Rasmusson.

Varför inväntar ni inte Trafikverkets beslut om var spåren ska dras innan ni går vidare med hallbygget?

– Vi har begärt att få se hur spåren ska dras i flera års tid men inte fått detta preciserat. Det är en stor del av Sollentuna som påverkas av utbyggnaden av Ostkustbanan, och vi kan inte vänta hur länge som helst, säger Moa Rasmusson.

Fakta

Så lyckades kommunen få ett giltigt bygglov

Totalt har kommunen tagit fram tre olika bygglov för anläggningen vid Norrvikens IP.

Det första gällde ett fotbollstält, men det skrotades snabbt till förmån för en permanent hall.

Det andra bygglovet, som nu gäller, avser en placering inom den befintliga detaljplanen. Detta överklagades av Trafikverket, men länsstyrelsen avslog eftersom Trafikverket vid tillfället inte preciserat exakt var de nya spåren ska dras. Av den anledningen, och med en tro och förhoppning om att Sollentuna kommun skulle gå vidare med en annan placering, valde Trafikverket att inte driva det vidare.

Det tredje bygglovet, ett fåtal meter längre bort från spåren än bygglov nummer två, krävde en ändring av detaljplanen. Samtidigt som detta bygglov överklagades och prövades vann bygglov nummer två laga kraft.

Källa: Sollentuna kommun
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Sollentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.