Fotbollsplan i Lunda får konstgräs

Nu har upprustningen av fornminnesområdet i Lunda-Skesta påbörjats. Buskar och sly ska bort och fotbollsplanen får konstgräs.

Dessutom får området ett utegym.

Lunda-Skesta fornminnesområde är Stockholms kommuns största gravfält. Här finns ungefär 145 synliga gravar från tiden mellan år 550 och 1 050 efter Kristus.

Gravfältet användes troligen av invånarna i Lunda och Skesta byar. När kristendomen på 1000-talet fick fäste i Sverige övergavs gravfälten och i stället anlades kyrkogårdar bredvid kyrkorna.

Nu ska området rustas upp.

– Arbetet påbörjades i vintras. Just nu tar vi röjer vi växtlighet. Dels för att öka gravarnas synlighet, dels för att växternas rötter annars tränger ner och förstör fornlämningarna, säger Dan Winnansson, parkingenjör i Spånga-Tensta.

Informationen till besökare ska också bli bättre med hjälp av nya informationsskyltar.

– Vi får hjälp av Stadsmuseet och hembygdsföreningen med texten till skyltarna. Men troligtvis dröjer det till nästa år innan skyltarna är på plats, säger Dan Winnansson.

Inte bara historieintresserade får del av upprustningen. I området finns en fotbollsplan med grus och den ska få konstgräs i år. Dessutom ska ett utegym byggas. Syftet med gymmet är att motverka att brist på tid och pengar blir ett hinder för träning.

I Lunda-Skesta fornminnesområde finns också en av Spångas största lekparker. Den ska få regnskydd och ny belysning.

Hela upprustningen ska vara klar någon gång nästa år och kostar enligt Dan Winnansson ungefär 4,5 miljoner kronor.