Fotbollsplanen krymper

”För att vi skall kunna överleva som fotbollsförening och kunna utvecklas behöver vi en 11-mannaplan på konstgräs”, säger Henrik Hafrén. Sittande från vänster är Robin Björn och Lisa Ekberg. Bakom står Otto Blomqvist, Sofia Hafrén, Felicia Olsson-Leijon och Olivia Törsleff.  Efter att gymnastikhallen byggdes blev det inte mycket plats kvar för fotbollsplanen i Sickla.
”För att vi skall kunna överleva som fotbollsförening och kunna utvecklas behöver vi en 11-mannaplan på konstgräs”, säger Henrik Hafrén. Sittande från vänster är Robin Björn och Lisa Ekberg. Bakom står Otto Blomqvist, Sofia Hafrén, Felicia Olsson-Leijon och Olivia Törsleff. Efter att gymnastikhallen byggdes blev det inte mycket plats kvar för fotbollsplanen i Sickla.
Fotbollsplanen vid Sickla skola ska byggas om till sommaren. Men efter beslut i kommunfullmäktige blir den mindre än vad som utlovats.

– Om man jämför med vad som sades från början så känner vi oss lurade, säger Henrik Hafrén, vice ordförande för Sickla IF.

Sicklavallen, fotbollsplanen vid Sickla skola, är i dag en gropig parkering. Henrik Hafrén berättar om idrottsklubben Sickla IF:s kamp de senaste åren.

– Det är ju ingen tvekan om att det finns ett stort behov av planer i Sickla, både för träning och för spontanidrott. Vi har två gånger behövt tacka nej till barn som vill börja spela fotboll i vår fotbollsskola för att vi inte har plats, säger Henrik Hafrén.

Från början var fotbollsplanen vid Sickla skola en grusplan för elvamannaspel. När Nacka kommun planerade bygget av Sickla gymnastikhall och utbyggnaden av Sickla skola var det grusplanen som fick maka på sig. Men genom att vända planen på tvären var tanken att kunna behålla planen som elvamannaplan, och höja standarden på den.

– Det var först i våras som vi fick reda på att det inte skulle bli som det var sagt, säger Henrik Hafrén.

Förslaget som då presenterades var att planen skulle bli en sjumannaplan med konstgräs. Anledningen till att planen minskar är att man också vill få plats med en förskola i samma område.

– Visst finns det ett allmänintresse av att ha nog med förskoleplatser, men man tycker det borde finnas andra ytor att bygga skolan på, säger Henrik Hafrén, som också stödjer sig på en utredning av Fotbollförbundet som visar att det är brist på fullstora fotbollsplaner i Nacka.

Förslaget om att minska planen gick igenom på förra veckans kommunfullmäktige och pengar från projektet flyttas över till att göra en konstgräsplan vid Nacka IP. I kommunfullmäktige fick förslaget kritik från en enad opposition.

Fritidsnämndens ordförande Lars Berglund, (M), tycker inte att Sickla IF ska känna sig lurade.

– Grusplanen man hade innan var dåligt utnyttjad och vattensjuk. Nu får man en plan med högre funktion än innan, med belysning och konstgräs. Jag kan förstå att det hade varit fint med en elvamanna, men vi måste här ta hänsyn till andra behov, säger Lars Berglund.

Att Sickla IF fått säga nej till ungdomar tycker han är tråkigt.

– Byggtiden blev längre än vad vi hoppades på. Gymnastikhallen har varit klar i 1,5 år men skolbygget har dragit ut på tiden. Så fort vi kan ska vi gå ut med upphandling för konstgräs och jag räknar med att planen ska vara klar till sommaren 2013, säger Lars Berglund.

Kommunen väljer nu att stärka plankapaciteten vid Nacka IP, där ytterligare en grusplan kommer att bli konstgräs.

– För Sickla IF:s del så ser jag att de som är lite äldre, från tolv år och uppåt, kan cykla upp till Nacka IP. De mindre barnen kommer att ha nära till en bättre plan än vad man hade tidigare, vilket varit en avsikt hela tiden, säger Lars Berglund.

Fakta

Blir sjumannaplan

Sicklavallen blir en sjumannaplan, men med större mått än en traditionell sjumannaplan, enligt Lars Berglund.

En förskola byggs på en del av området, vilket tar plats från fotbollsplanen.

Pengar från Sicklavallen har flyttats över till att göra en konstgräsplan vid Nacka IP.