Fotbollsplaner kan få konstgräs

SÖDERORT Fotbollsplanerna på Årsta IP, Årstafältet och Enskede IP kan få konstgräs. Enskede-Årsta-Vantörs befolkning ökar och därför behövs bättre idrottsanläggningar, anser idrottsförvaltningen.

Förvaltningen vill även satsa mer långsiktigt med bland annat fler fotbollsplaner.

På Kärrtorps idrottsplats pågår projektering av två nya elvamannaplaner. Samtal förs också om ytterligare en fotbollsplan på Årstafältet.