Fotbollstält kan bli hall

Grannkommunen Sollentuna har byggt en fotbollshall för inomhusträning.
Grannkommunen Sollentuna har byggt en fotbollshall för inomhusträning.
Fotbollshallen i Norrviken invigdes i september.
Fotbollshallen i Norrviken invigdes i september.
Planerna på ett fotbollstält strandades när kommunen insåg att det inte fick plats i Vilundaparken. Nu har projektet kickats igång på nytt men fotbollstältet kan bli till en inomhushall.

För ett år sen klubbade kommunstyrelsen igenom att ett fotbollstält skulle upp i kommunen. Men planerna grusades under hösten. Uppdraget som hade formulerats sa att tältet skulle upp i Vilundaparken men det visade sig att det inte fanns någon tillgänglig markyta.

– Vi ville verkligen ha ett tält där och trodde att det var möjligt. Men det visade sig att det inte var gångbart, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men nu har kultur- och fritidsnämnden återigen gett projektet grönt ljus. Den här gången har tjänstemännen fått ett bredare uppdrag, nämligen att utreda möjligheterna att uppföra ett tält  eller en inomhushall över en befintlig plan i kommunen eller anlägga en ny plan där det passar. Det kan alltså bli ett tält eller en hall var som helst i kommunen.

I höstas budgeterade kommunen 12 miljoner för projektet men blir det en hall kan kostnaderna dra iväg ytterligare.

– Den erfarenhet andra kommuner har i frågan om att bygga hall eller tält är att kostnaderna för ett tält kan dra iväg så pass mycket att det långsiktigt är motiverat att bygga en hall istället, säger Mathias Bohman.

Just nu pågår samtal med föreningslivet om vilken lösning som blir bäst. Men när en inomhusplan kan finnas tillgänglig för Väsbys fotbollspelare är för tidigt att säga.

Från föreningslivets sida är ett tält att föredra.

– Vi har väntat länge och vill ha den lösning som går snabbast, säger Andrea Möllerberg, ansvarig för fotbollen i Bollstanäs SK och talesperson i idrottsfrågor för partiet Väsbys Bästa.

Hon anser att en hall är en för långsiktig lösning och att fler möjligheter för inomhusidrott behöver komma på plats så fort som möjligt. Om fotbollen får ett eget tält kommer mer tid frigöras i befintliga hallar för andra föreningar.

– Det är positivt att de äntligen har klubbat igenom beslutet. Jag tycker att Väsby som kommun ligger enormt mycket efter vad gäller möjligheter till att utöva idrott.