Fotgängarna lever farligast

Korsningen S:t Eriksgatan och Fleminggatan är en av Stockholms mest olycksdrabbade platser. Här samsas bilar med cyklar och bussar i ett gytter.
Korsningen S:t Eriksgatan och Fleminggatan är en av Stockholms mest olycksdrabbade platser. Här samsas bilar med cyklar och bussar i ett gytter.
Olyckorna på stans gator ökar. Men det är inte hetsiga cyklister eller stressade bilförare som lever farligast.

De flesta som skadas är i stället fotgängare – ofta för att de snubblat eller halkat.

Spräckta skallar, brutna ben och stora blåmärken. Det som låter som rapporter från allvarliga bil- eller cykelolyckor är i stället vanliga skador hos fotgängarna – de som oftast råkar illa ut på gatorna i Stockholm.

Oftast är inte andra trafikslag inblandade när fotgängarna råkar illa ut. Av de drygt 2 000 skadade till fots på Stockholms gator under 2012 var hela 1 676 ”singel-olyckor”, personer som helt enkelt snubblat, halkat eller gått in i saker.

Det visar en ny utredning från trafikkontoret gällande olyckorna i stan mellan 2003 och 2012.

– Det diskuteras allt för sällan och handlar väldigt mycket om bättre vinterunderhållning, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

De flesta av olyckorna sker i innerstan. Där är stuprännorna ofta av äldre modell och vattnet rinner direkt ut på trottoaren, till skillnad från nyare hus där det leds ner i marken, menar Ulla Hamilton. Det leder vintertid till isiga och hala gator– och många brutna ben eller värkande skallar.

– Där måste vi intensifiera samarbetet med fastighetsägarna för att bygga om stuprännorna.

Målet för Stockholms trafik­säkerhetsarbete är att år 2012 ha minskat de allvarliga olyckorna med 40 procent jämfört med genomsnittet för åren 2006 till 2009.

Men just nu går utvecklingen, enligt utredningen, åt motsatt håll. Olyckorna ökar i stället i takt med befolkningsökningen.

– Vi har det övergripande målet och det är viktigt att fortsätta ha det. Det är också viktigt att trafikkontoret berättar vad som krävs. Det är inte gratis, säger trafikborgar­rådet Ulla Hamilton.

Mattias Lundberg, avdelningschef för trafikplaneringen i staden, är försiktigt positiv.

– Jag upplever det som ett realistiskt, men väldigt utmanande mål. Tyvärr har inte utvecklingen hittills gått åt rätt håll, säger han.

Enligt honom ligger det stora problemet hos de oskyddade trafikanterna, alltså gångtrafikanter och cyklister, eftersom bilolyckorna blir färre.

Han menar att arbetet med farliga korsningar, som den vid S:t Eriksgatan och Fleminggatan, är särskilt viktiga. Just den har staden beslutat att bygga om, men får inte än på grund av en överklagan.

– Det krävs arbete på många fronter, säger han.

På tisdagskvällens möte i trafiknämnden väntas staden besluta om att söka 52 miljoner kronor i statsbidrag för sitt trafiksäkerhetsarbete. Bland annat handlar det om säkerhetsåtgärder vid ett tiotal skolor i staden.