Nu ska Fotografiska få permanenta lokaler

Staden vill att Stora tullhuset ska få permanent bygglov.
Staden vill att Stora tullhuset ska få permanent bygglov.
Fotografiska kan pusta ut.
Nu ska det tillfälliga bygglovet för verksamheten bli permanent.
Om staden får som den vill.

Stora tullhuset på Stadsgårdskajen heter byggnaden där Fotografiska ligger. Problemet är att museet bara har ett tillfälligt bygglov för sin verksamhet.

Men nu vill staden ändra på det, och göra bygglovet permanent. Samtidigt ska det kulturhistoriska värdet i kåken skyddas genom särskilda bestämmelser i den nya detaljplanen.

Samråd pågår fram till och med den 27 mars. Planerna kan ses i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.

Fakta

Kåken är över 100 år

Stora tullhuset uppfördes intill Stadsgårdskajen under åren 1906 till 1910 för tullens administration och hantering av varor.
Mellan 2008–2010 gjordes en stor renovering och ombyggnad för att kunna inhysa Fotografiska, med utställningslokaler, kafé/restaurang, butik, undervisningslokaler och kontor.
Verksamheten har i dag tillfälligt bygglov.

Planområdet är cirka 3 300 kvadratmeter stort. Marken ägs av Stockholm stad och arrenderas av Stockholms Hamnar.

Källa: Stockholms stad