FP-krav på bättre belysning i park

KUNGSHOLMEN Efter att Pontonjärparken rustades upp 2011 har flera synpunkter inkommit om att belysningen i parkens övre del försvunnit, vilket gör parken otrygg att besöka under de mörkare delarna av året.

I en skrivelse till Kungsholmens stadsdelsnämnd vill därför Charlotta Schenholm (FP) att förvaltningen ser över möjligheterna till förbättrad belysning i parken.

I årets medborgarenkät svarade 35 procent att de avstår från att gå i parker efter mörkrets inbrott på grund av otrygghet.