(FP) slår ett slag för alla

SUNDBYBERG Folkpartiet i Sundbyberg slår ett slag för närdemokrati inför valet 2014.

Mellan den 20 augusti – 14 september kan vem som helst nominera vilken Sundbybergare som helst till att representera partiet i kommunfullmäktige.

– Det finns inga krav på tidigare politisk erfarenhet, men man ska dela våra liberala värderingar. Man måste inte vara medlem, men man kan ju bli, säger Christoffer Jönsson (FP), politisk sekreterare i Sundbyberg.

Man vara anonym när man röstar, vilket kanske underlättar för den som vill nominera sig själv, menar han.

– En tredjedel av alla har någon gång velat engagera sig politiskt, men inte alla vågar. Nu sänker vi trösklarna. Vi ser det som en demokratiseringsprocess, säger Jönsson.

Nomineringarna sammanställs under hösten, sen hålls ett provval inom partiet. Det slutgiltiga resultatet kommer i januari.