Fp ställer krav för att få regera

Sundbyberg behöver satsa på äldreomsorgen, skolan och att bevara Kymlinge grönt. Det är frågor som Folkpartiet stenhårt driver för att ingå i styret av kommunen.

Ett slags maktvakuum har uppstått i Sundbybergs politik sedan Centerpartiet hoppat av den koalition med S, V och KD som styrt Sundbyberg i ett år.

C vill nu leda kommunen i samarbete med Moderaterna och Folkpartiet. Men de partierna får ingen egen majoritet och därför vill de forma ett lag ihop med KD och FP.

– I ett sådant här läge uppstår mycket maktspel. Från Folkpartiets sida vill vi fokusera på sakfrågor, säger oppositionsrådet Johan Storåkers (FP).

Det finns några hjärtefrågor som FP driver för att ingå i stadens politiska ledning.

– Vi vill satsa på mer personal inom äldreomsorgen och valfrihet vad gäller boenden, mat och annat, säger Johan Storåkers.

Andra centrala frågor för FP är att behålla Kymlinge grönt och att staden bygger tillräckligt med anläggningar för såväl spontanidrott som organiserad idrott i takt med att staden växer.