FP vill belöna de bästa lärarna

Sundbyberg ”Inrätta Årets pedagog i Sundbyberg” skriver Folkpartiet i en motion. Partiet föreslår att staden ska dela ut ett pris till en grundskole- och en förskolelärare varje år för att stimulera stadens lärare och lyfta fram de som gjort något utöver det vanliga i sin yrkesroll.

Nomineringarna ska ske via rektor efter dialog med elever och föräldrar. Både kommunala och fristående skolor ska kunna nominera anställda. FP vill inrätta priset 2014.