FP vill erbjuda skola på lovet

Sollentuna På Folkpartiets initiativ ska Sollentuna kommun undersöka möjlig­heten att införa ferieskola.

Syftet med att kunna gå i skolan på lov är att de elever som hamnat på efterkälken ska få en chans att komma ikapp.

– Vi ska sträva efter att alla elever ska gå ut årskurs nio och vara behöriga till gymnasiet och ser ett behov av att erbjuda undervisning även ­under loven, säger Per Altenberg (FP), vice ord­förande i barn- och ungdomsnämnden.

Några av de frågor som de vill ha svar på är hur andra kommuner har lyckats med ferieskola, och på vilka lov som det kan bli aktuellt att sitta kvar i skolbänken.

Även friskolor bör omfattas av ferieskola, menar Per Altenberg.