ANNONS

FP vill ha nya ishallen i Skrubba

ANNONS

TYRESÖ Den planerade placeringen av den nya ishallen får inte den plats den förtjänar, anser Folkparitet i Tyresö. Läget norr om Tyresövallen längs med Tyresövägen innebär att möjligheten till expansion begränsas.

– Vi föreslår i stället att en ny ishall byggs på mark i Skrubba-området eller på kalhygget sydost om Hedvigslunds trafikplats. Där skulle en ishall även utgöra grunden till ett nytt långsiktigt hållbart idrottsområde, som på sikt kan innehålla fler idrottsanläggningar, säger Mats Lindblom (FP), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Marken ägs inte av Tyresö kommun, utan av Stockholm stad.