Fp vill ha omgjorda p-regler vid skolor

Danderyd Folkpartiet i Danderyd vill att tekniska nämnden ska se över parkeringsplatserna utanför samtliga skolor och daghem och att de nya reglerna ska reflektera kommuninvånarnas behov av parkering under kvällar och helger, samt vid hämtning och lämning av barn. Därför har partiet skrivit en motion om detta.

Man vill också att bevakningsbolaget ska instrueras att inte ge p-böter under kvällar och helger utanför skolor och daghem tills de nya parkeringsskyltarna finns på plats och nya rutiner införts.

Kommunstyrelsen är dock negativ till förslaget, och har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå motionen.