FP:s förslag inte något nytt

RÅSTASJÖN Förra veckan kom (FP) i Solna-Sundbyberg med förslaget att inrätta ett naturreservat av Lötsjön och Råstasjön samt den gröna korridor som förbinder dem.

Förslaget väcker munterhet hos Thomas Magnuson, gruppledare för (V) i Solna, som föreslog samma sak redan 2007, vilket (FP) då var emot.

– Ekegren skriver själv på sin blogg att det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Vi välkomnar honom i vårt gäng, säger Thomas Magnusson. Kanske var det helt enkel inte rätt tillfälle 2008?