Fråga och svar om flyktingmottagningen

Hur många kommer? Var ska alla bo? Mitt i Sundbyberg har samlat frågor och svar om kommunens mottagande.

Hur många personer tar Sundbyberg emot?

I år ska 78 personer med uppehållstillstånd tas emot, nästa år 143. Sundbyberg har också ansvar för 155 ensamkommande, de flesta av dem bor i andra kommuner. 550 asylsökande vuxna och 93 asylsökande ensamkommande barn är idag bosatta i Sundbyberg.

Hur avgörs antalet nyanlända som Sundbyberg ska ta emot?

Storleken på mottagandet beror bland annat på kommunens befolkningsmängd, förutsättningar på arbetsmarknaden och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Utifrån Migrationsverkets prognos avgör regeringen ett länstal, sedan fastställer länsstyrelsen antalet per kommun.

Hur många av Förvaltarens bostäder går till nyanlända?

I år har 24 lägenheter gått till nyanlända, de flesta är korttidskontrakt. Totalt har 250 lägenheter förmedlats via kön i år. Nästa år beräknar staden hyra 20 lägenheter åt nyanlända.

Vem betalar hyran för bostäderna?

Kommunen är hyresvärd under de två första åren och hyr ut i andrahand till de nyanlända. De får etableringsstöd på maximalt 308 kronor/dag som betalas ut av Försäkringskassan, och som kan användas till hyran. Personer med uppehållstillstånd kan precis som alla andra söka tillexempel bostadsbidrag och barnbidrag.

Vad kostar mottagandet?

I år har mottagandet kostat Sundbyberg 25 miljoner kronor, kommunen räknar med cirka 33 miljoner kronor i intäkter. Pengarna ska täcka kostnader för boende, skola, SFI m.m.