Frågan om telestation ska prövas igen

SANDHAMN Telia Sonera med dotterbolag fick tidigare rätt att upprätta ledningar för en telestation i Sandhamn.

Men nu river mark- och miljödomstolen upp beslutet sedan Lantmäteriets förrättningshandlingar dömts ut som ofullständiga med hänsyn till byggets omfattning.

Det innebär att frågan nu kommer att skickas tillbaka till Lantmäteriet för en ny prövning.