Frågan om Väsby sjöstad är spikad

Någon kompromiss nåddes aldrig kring formuleringen av frågan i folkomröstningen om Väsby sjöstad. I stället röstade Alliansen igenom sitt ursprungliga förslag.

I närmare ett halvår har formuleringen stötts och blötts. Alliansen har hållit fast vid att frågan inte bara ska gälla bostäder i Väsby sjöstad utan också ett natur­reservat i Runby­skogen.

Oppositionen har argumenterat för en enklare och rakare frågeformulering.

Ärendet återremitterades vid fullmäktigesammanträdet i september men när det förra måndagen äntligen var dags för beslut var de politiska blocken fortfarande oeniga. Leif Berglund (S) anklagade kommunstyrelsens ordförande Per-Erik Kanström (M) för att aldrig ha varit intresserad av att komma överens.

– Per-Erik vill göra sken av att vara kompromissvillig, men jag kan bara konstatera att Alliansen inte har ändrat en stavelse i sitt ursprungliga förslag, sa Leif Berglund i debatten och framhöll att oppositionen presenterat flera kompromissförslag.

Alliansen vann sedan omröstningen med siffrorna 26 mot 23.

Under en annan punkt på dagordningen kritiserade oppositionen också den annonsbilaga om Väsby sjöstad som i somras följde med Dagens Nyheter.

– Jag tycker inte att det är okej när en kommun enbart förmedlar maktens budskap, sa Lars Valtersson (MP) och tillade att sådant bara händer i totalitära stater.

Något som Per-Erik Kanström reagerade starkt på.

– Jag blir lite beklämd över koppling till Sovjetryssland och att Väsby styrs i form av en diktatur. Jag förstår inte det odemokratiska i det här. Allmänna val hölls 2010 och vi fick majoritet, sa han.

Fakta

Folkomröstning 2014

Frågan: ”Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen. Anser du att den planen ska genomföras?”

Det går att rösta ja, nej eller blankt.

Omröstningen hålls den 14 september 2014.

Källa: Väsby kommun