Kronoberghäktet luktar urin

KUNGSHOLMEN På uppdrag av chefsjustitieombudsmannen har en inspektion gjorts av Kronobergshäktet.

Besöket gjordes i mitten av augusti och i protokollet konstateras att de celler som JO:s medarbetare besökte hade en tydlig urindoft och att både personal och intagna upplevt problem med flugor inne i cellerna.

Enligt personalen kan anledningen till detta vara bristande rengöring i cellerna.