Tre frågor inför Internationella kvinnodagen

Michaela Fletcher, Ann Lisinski och Lars Lindgren
Michaela Fletcher, Ann Lisinski och Lars Lindgren
Mitt i Södra Roslagen ställer tre korta frågor inför Internationella kvinnodagen på torsdag. 1. Vilka frågor är viktiga att ta upp på Internationella kvinnodagen? 2. Vad gör du för jämställdheten? 3. Vad tycker du har blivit bättre för kvinnor?

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker

1.

– Jag tycker det är viktigt att uppmärksamma kvinnor i andra länder som inte har samma rätt som vi har i Sverige. Det är en jätteskillnad och viktigt att bli medveten om.

2.

– Behandlar alla lika, gör ingen skillnad på man eller kvinna.

3.

– Jag tycker det är särskilt roligt att det idag finns många framgångsrika kvinnor på höga positioner (jag tänker inte på mig själv). Det är viktigt att kvinnor tar för sig (även om jag inte upplevde att jag hade särskilt svårt).

Ann Lisinski, rektor på Rindö skola

1.

– Människors lika värde. Att lyfta kvinnliga föregångare vad gäller de lika värde. Det är ofta män som lyfts fram, men Astrid Lindgren är en sådan som lyfter de lika värdena. Hon tänker barnet. Inte flicka pojke. Det är skolans uppdrag också, att tänka barnet. Om vi inte jobbar med jämställdheten under de här tidiga barnåren berövar vi barnen väldigt mycket. Det är jättesvårt överlag att jobba mot normerna, men viktigt att vi gör det från alla håll.

2.

– I skolans värdegrundsarbete tar vi upp frågor om jämställdhet och möjlighet, och arbetar med det. Mer konkret har vi till exempel i byggrummen på fritids olika byggmaterial som är genusneutrala, man ska kunna leka med dem oavsett om man är pojke eller flicka. I vårt värdegrundsarbete arbetar vi bland annat mot det genusdränkta hårda språket.

3.

– Man kan konstatera att det blivit bättre för både kvinnor och män senaste 100 åren. Men metoo-rörelsen var oerhört viktig. Den har nog påverkat mest på kort tid. Vi fick syn på saker på annat sätt och det genomsyrar även skolan.

 

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm

1.

– Jämställdhetsfrågor. Det är ett tillfälle att lyfta kvinnofrågor. Lika rättigheter överallt. Man ska ha samma möjligheter att utvecklas kvinna som man. Det ska vara könsneutralt.

2.

– Jag jobbar ju politiskt och vi har en verksamhet i kommunen, som syftar till att göra saker och ting på lika villkor. Men det gäller att det görs på naturligt sätt. Det innebär inte att ha 50/50 på alla arbetsplatser, vi på kommunen har mer kvinnor. Det handlar mer om att arbeta bort hinder för att ha lika möjligheter.

3.

– Samhället har ju utvecklats under en lång tid. Riktningen är det inget fel på. Sedan är det så att strukturer i samhället tar trots allt viss tid för att förändra. Vi kan diskutera förändringshastigheten, men vi har också mycket som är rätt i Sverige. Det går åt rätt håll.