Min lokala hjälte

Försvunnen post främsta postklagomålet

288 klagomål har kommit in mot postutdelningen i Nacka mellan mars och augusti, flertalet klagomål handlar om post som försvunnit.
288 klagomål har kommit in mot postutdelningen i Nacka mellan mars och augusti, flertalet klagomål handlar om post som försvunnit.
Nästan vartannat klagomål på postutdelningen i Nacka handlar om post som försvunnit.
Var tredje klagomål handlar om post som delats ut fel.
Det visar statistik från Post- och telestyrelsen.

Sedan mars 2016 måste postoperatören Postnord, som ägs av svenska och danska staten, istället för en gång om året varje månad redovisa inkomna klagomål till Post- och telestyrelsen, PTS.

Mindre postoperatörer, som Bring citymail, har fortfarande endast kravet att redovisa klagomål till PTS en gång per år.

För Postnord handlar det numera om månadsvis statistik, och hittills finns perioden mars till augusti presenterad.

Klagomålen handlar om post som delats ut fel, post som blivit försenade, eller post som inte kommit alls.

– Vi ser en kraftig ökning av klagomål. Klagomålen till PTS har ökat väsentligt de första åtta månaderna 2016 jämfört med samma period 2015, från 570 klagomål till 1 450 klagomål, en ökning med 154 procent, säger Gabriel Rhawi, analytiker på Post- och telestyrelsen, PTS.

– Klagomålen till PTS har aldrig varit så många, det är en kraftig ökning.

Orsaken till det ökade antalet klagomål beror enligt Gabriel Rahwi på förändringar som det statligt ägda Postnord har gjort:

– Postnord har genomfört stora förändringar. De har ökat automatiseringen i sorteringsmaskinerna, och har samordnat paket och brev.

Det i sin tur har lett till konsekvenser för allmänheten, som post som inte kommer fram, som fakturor, kallelser från läkare etcetera.

Under perioden mars till augusti kom 288 klagomålen in i de tre områden som Nacka delas in i: Nacka, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo.

Majoriteten av klagomålen, 127 klagomål eller 44 procent, handlade om post som aldrig kommit fram, 95 klagomål, eller 33 procent, handlade om post som delats ut fel.

Hur stor andel av klagomålen som Postnord står för av dessa klagomål framgår inte av statistiken. I de tre områdena är även Bring citymail och Svensk direktreklam postoperatörer.

Erik Fogelström är produktionsområdeschef på Postnord:

– Vi är numera flera postoperatörer. Vi har viss del av det här, vi får hela tiden synpunkter. Det är klart att det kan bli fel och jobbar stenhårt med aktiviteter för att bli bättre, säger Erik Fogelström.

Samtidigt säger Erik Fogelström att det är väldigt svårt för postmottagarna och också för postoperatörerna själva, att veta om det är Postnords eller någon annan postoperatör postutdelning, som är orsaken till klagomålen.

Erik Fogelström säger att det är förändringar inom Postnord som ligger bakom många av klagomålen:

– När vi gör större förändringar kan det få problem i utdelningen. Vi har en stor utmaning med digitaliseringen, att ställa om vår verksamhet. Vi måste anpassa oss till det. Vi gör omorganisationer för att möta digitaliseringen och ställer också om för att vi delar ut färre brev, säger Erik Fogelström.

När kommer allmänheten att se en förbättring?

– Vi kan se en trend redan nu. Vi är trygga i det vi genomför och har en annan stabilitet i dag. Generellt går det åt rätt håll, säger Erik Fogelström.

Patrik Östberg är verkställande direktör på Bring citymail:

– I Nacka har vi haft relativt lite störningar. Generellt kan jag säga att vi gör allt vi kan för att komma till rätta med problemen.

På Post- och telestyrelsen följer man utvecklingen:

– Vi kommer att genomföra tillsynsbesök. Vilka orter det blir är inte bestämt, men det blir såväl större som mindre orter, säger Gabriel Rhawi på PTS.

Postnord har 85 procent av post- och paketmarknaden i Sverige, övriga mindre postoperatörer, som Bring citymail, har 15 procent.

Fakta

Så här fördelar sig klagomålen, mars–augusti 2016

Nacka:

Post som delats ut fel 40

Försenad post 8

Saknad post 53

Övriga klagomål 121

Saltsjöbaden:

Post som delats ut fel 17

Försenad post 2

Saknad post 29

Övriga klagomål 12

Saltsjö–Boo:

Post som delats ut fel 38

Försenad post 3

Saknad post 45

Övriga klagomål 24

Källa: Post- och telestyrelsen