Framtid Stockholm invigdes i Järva

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).
Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).
Idag invigdes ungdomsverksamheten Framtid Stockholm på Järva.
Framtid Stockholm arbetar med föräldrastöd, uppsökande arbete bland unga, alkohol- och drogfrågor samt unga lagöverträdare.
Lokalen ligger på Degerbygränd i Rinkeby men är till för hela Järva.

Framtid Stockholm arbetar bland annat med uppsökande arbete, ungdomstjänst, föräldrastöd, behandling vid missbruk, stöd till brottsutsatta, medling och närvaro vid polisförhör.

Sedan två år tillbaka har Framtid Stockholm lokaler på Södermalm. För att ungdomar och föräldrar på Järva lättare ska kunna ta del av Framtid Stockholms insatser har majoriteten i Stockholm avsatt 10 miljoner kronor per år, under de kommande fyra åren, för att en filial ska kunna öppnas i Rinkeby.

Ligger på Degerbygränd 2

I dag, torsdag, invigdes filialen, som ligger på Degerbygränd 2, av socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

–   Det är oerhört viktigt att vi tidigt fångar upp ungdomar som dragits in i kriminalitet eller börjat använda droger. För att hjälpa dessa ungdomar och minska brottsligheten i Stockholm måste vi sätta in de mest effektiva insatserna. Från forskningen vet vi att det är tidiga insatser inom socialtjänsten som ger bäst resultat när det kommer till att hindra allvarlig brottslighet och andra sociala problem. Framtid Stockholm Järva är en viktig satsning för att motverka kriminalitet bland unga men även för att öka tryggheten på Järva generellt, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad i ett pressmeddelande.

Fakta

Insatser som erbjuds hos Framtid Stockholm:

Familjebehandling (BSFT)

Evidensbaserad familjebehandling för familjer med ungdomar som använder droger/alkohol, har bristande skolresultat, brottsligt beteende, hög skolfrånvaro, uppförandeproblem, umgänge med olämpliga kamrater, konflikter i familjen etc.

Föräldragrupper och föräldraskapsstöd
Föräldragrupper och föräldraskapsstöd till föräldrar som har olika behov av stöd i sitt föräldraskap.

Mini Maria Stockholm
Till Mini Maria Stockholm är du som förälder välkommen om du är orolig att ditt barn använder droger eller dricker för mycket alkohol. Ungdomar upp till 20 år som är oroliga för sitt eget användande av droger eller alkohol är också välkomna till Mini Maria Stockholm.

Stödcentrum
Stödsamtal för dig (upp till 21 år) som blivit utsatt för brott som exempelvis personrån, misshandel, våldtäkt, olaga hot eller ofredande. Även rådgivning samt praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag erbjuds. Brottet behöver inte vara polisanmält.

Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP)
Insatsen Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) vänder sig till ungdomar 15 -21 år som har dömts för brott eller väntar på åtal där socialtjänsten gjort bedömningen att det föreligger ett särskilt vårdbehov.

Ungdomstjänst
Ungdomstjänst är en påföljd eller straff för unga i åldern 15-21 år som har blivit dömda för brott. Påföljden består av oavlönat arbete samt ett påverkansprogram innehållande individuella samtal.

Ungdomsjouren
Socialsekreterare från Ungdomsjouren arbetar dagar, kvällar och nätter med att söka upp och etablera kontakt med ungdomar i Stockholm riskmiljöer.

Källa: Stockholms stad