Så kan ett framtida kulturhus i Björkhagen se ut

Kulturhus, visionsbild av hur panncentralen i Björkhagen skulle kunna se ut som kulturhus.
Björkhagenbon och arkitekten Astrid Stenbergs visionsbild av panncentralen som kulturhus.
Bygg om panncentralen i Björkhagen till ett kulturhus!
Med den agendan uppvaktade aktivister i Björkhagens Hjärta stadens toppolitiker på torsdagen.
– Det gick bra! De var positivt inställda, säger Jan Ohlin.

Både stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M), kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) var på plats när Jan Ohlin och Qvintus Bergman kom till stadshuset. Båda är drivande i kulturföreningen Björkhagens Hjärta, och hade laddat för att berätta om sin kamp för den nedlagda panncentralen.

Svenska Bostäder vill riva och bygga bostäder. Björkhagens Hjärta vill bevara, och rusta byggnaden till ett kulturhus.

– Mötet gick bra! Vi visade visualiseringsbilder på kulturhuset och berättade vad vi vill göra och varför. De lyssnade uppmärksamt. De var positivt inställda, men sa att de måste förhöra sig om läget för ärendet hos stadsbyggnadskontoret, säger Jan Ohlin.

Björkhagens Hjärta bildades för bara ett par månader sedan, av samma Björkhagenbor som i somras startade en arbetsgrupp för att driva frågan. Hos Svenska Bostäder har de hittills inte fått gehör. Nu hoppas de att de stadens toppolitiker tar sig an deras sak.

Jan ohlin.Kulturhus i Björkhagen. SB visar gamla pannhuset i Björkhagen

Jan Ohlin vid den gamla panncentralen i Björkhagen, i korsningen Halmstadsvägen-Hässleholmsvägen.  Foto: Åsa Sommarström

– De hade just varit i New York och gått på Chelsea Market, där de inspirerades av hur gamla hus kan användas i stället för att rivas. De sa att tiden då man bara river gamla byggnader är förbi. Samtidigt betonade de att Svenska Bostäder har ekonomiska krav på sig, som man måste ta hänsyn till, säger Jan Ohlin.

Flera arkitekter har hört av sig till Björkhagens Hjärta, villiga att gratis hjälpa till med allt från kostnadsberäkningar till projektering och ansökan om bygglov. En av dem är Björkhagenbon Astrid Stenberg. Hon driver firman Astrids Arkitektur och har ritat den visualiseringsbild som politikerna fick se.

– Björkhagen saknar ett samlande centrum. Ett kulturhus skulle betyda mycket för alla som bor här. Självklart behövs det nya bostäder men det är jätteviktigt att satsa på mötesplatser vid sidan av dem, säger Astrid Stenberg som ser panncentralen från sitt fönster.

Fakta

Så här ser planen för kulturhuset ut

Panncentralen ligger i korsningen Halmstadsvägen-Hässleholmsvägen. Så här tänker sig Björkhagens Hjärta kulturhuset där:

*Kafé eller restaurang med ett galleri och en scen för uppträdanden (i nuvarande butikslokalen).

*Kurs- och samlingslokaler (på de övre planen).

*Lokaler för musik och dans (i det stora pannrummet).

*Plats för bland annat konst, hantverk och foto (på de övre planen).

Källa: Björkhagens Hjärta