Framtida Science City ska ta form

Utsikt över Kista från Kista torn.
Utsikt över Kista från Kista torn.
Ett unikt stadsutvecklingsarbete planeras för fullt i IT-klustret Kista.
Det är Kista Science City som har varit drivande i en ny övergripande planering för stadsdelen.  I samverkan med Stockholms Stad och de större fastighetsägarna i Kista utvecklas en ny strukturplan och stadskvalitetsprinciper.
Huvudmålet är någon form av Expo eller stadsbyggnadsutställning år 2024.

För att lyfta utvecklingsarbetet med livet mellan husen Kistas IT-kluster anlitas nu en processledare av Kista Science City AB för att konceptualisera arbetet.

Det är Mia Lundström som tidigare bland annat har initierat projektet Väsby Labs som tillskapade 1400 nya byggrätter i centrala Upplands Väsby.

Därefter har Mia nyligen utvecklat det internationellt uppmärksammade projektet Kalejdohill, där social hållbarhet var förutsättningen för en direktmarkanvisning om 600-800 bostäder i Järfälla och som engagerat tusentals invånare långt innan de nya bostäderna står på plats.

Ska leda till utställning till 2024

Huvudmålet med utvecklingsarbetet som Mia Lundström ska leda är någon form av Expo eller stadsbyggnadsutställning till år 2024.

– Vi siktar på 2024 eftersom vi vet att mycket av det som planeras i Kista ska stå klart då. Det är bland annat 6000 nya bostäder (bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder), konverterade kommersiella fastigheter, tvärbanans Kistagren, nya hotell med mera, säger Johan Ödmark, vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB i ett pressmeddelande.

– Redan med befintliga planer är det spännande. Samtidigt är det en utmaning att utvecklingen här ska gå hand i hand med det som är Kistas själ – ett område där forskning, innovation, företagande och entreprenörsanda står i fokus. Hur ska det manifesteras i stadsutvecklingen? Det är något vi vill ha svaret på och som vi vill visa upp 2024, fortsätter Johan Ödmark.

Kista i framkant för att skapa hållbara städer

Mia Lundström tycker det är en fantastisk möjlighet att få jobba med Kista och alla de värden som finns där idag.

– Tillsammans med näringsliv, universitet, besökare och invånare blir det en fantastisk möjlighet att sätta inte bara Stockholm, utan Sverige på kartan i en av de mest angelägna urbana frågorna just nu – att skapa dynamiska hållbara städer, säger Mia Lundström i ett pressmeddelande.