ANNONS

Framtiden för kyrkan är oviss

Linnéa Román och Elin Tegström berättar att Hammarbykyrkan har fått fler och fler unga besökare de senaste åren.
Linnéa Román och Elin Tegström berättar att Hammarbykyrkan har fått fler och fler unga besökare de senaste åren.
Hammarbykyrkan är en livaktig träffpunkt för ungdomar och ett nav för en rad sociala aktiviteter. Men nu drar Svenska kyrkan in sitt ekonomiska stöd till verksamheten.

– Det kan bli för tungt för föreningen och servicen försvinner nog från Hammarbyhöjden, säger prästen Anders Lennse.
ANNONS

Kyrkobyggnader som gapar tomma och låsta portar som stänger ute fåtalet potentiella besökare.

Inte en helt ovanlig syn i Sverige, men inte heller en beskrivning som stämmer in på Hammarbykyrkan, som i årtionden har drivits genom ett samarbete mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Svenska Kyrkan.

Inte minst för kristna ungdomar i området är Hammarbykyrkan en populär mötesplats.

Men nu har Skarpnäcks kyrkoråd beslutat att avtalet med EFS, som äger själva kyrkobyggnaden, ska sägas upp.

Det innebär att föreningen förlorar sitt ekonomiska stöd och mister personal.

Beslutet har lett till en oro att de sociala verksamheterna måste läggas ned och att kyrkan i värsta fall måste stängas.

Elin Tegström och Linnéa Román är konfirmationsledare och bor i området. Båda har växt upp med Hammarbykyrkan och minns luciafirande och andra högtider som hållits där under skolgången.

De berättar att kyrkan fått fler och fler unga besökare de senaste åren, inte minst till de musikkaféer som regelbundet anordnas i en av salarna.

– Kyrkan vill ju rikta in sig på unga personer, vi har gjort det på ett väldigt bra sätt. Och det känns jättekonstigt om så mycket verksamheter försvinner, säger Elin Tegström.

ANNONS

De har nu engagerat sig genom att skriva brev till kyrkorådet och hoppas att fler ska reagera.

Facebookgruppen ”Rädda Hammarbykyrkan” har samlat nästan 600 medlemmar.

– Det finns bara en Hammarbykyrkan och det var hit vi hittade från början, säger Linnéa Román.

Söndagsgudstjänsten drar i genomsnitt 70 personer, men i kyrkan arbetar också en präst som talar farsi och erbjuder gudstjänster på modersmålet för ett hundratal kristna iranier.

På kvällarna används lokalerna av olika självhjälpsgrupper och ett flertal barn- och vuxenkörer övar i Hammarbykyrkan. På tisdagar träffas nyblivna föräldrar för babyrytmik.

Prästen Anders Lennse tror att Svenska kyrkans beslut kommer att få konsekvenser för de boende i området. Kyrkans diakon finns inte längre kvar.

Och ytterligare tre av Svenska kyrkans anställda kommer att flyttas.

– Det som försvinner är gemenskapen för de boende. I värsta fall, om inte EFS har råd att driva lokalen, kommer det inte att finnas någon präst att tala med alls.

Kurt Sjöberg (S), kyrkoråd och ordförande i kyrkofullmäktige, beskriver EFS som en ”väldigt livaktig församling”, men säger att beslutet att säga upp avtalet med Hammarbykyrkan ligger fast.

Orsaken är att Skarpnäcks församling vill omfördela resurserna till andra områden, som Kärrtorp och Bagarmossen.

– Att de har reagerat är inte oväntat. Vi har däremot ingen avsikt att stänga av kranen direkt, men vi måste signalera genom att säga upp avtalet.

Beslutet i kyrkorådet röstades igenom av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna medan POSK (Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan) motsatte sig en separation med Hammarbykyrkan.

Fakta

Hammarbykyrkan

Kyrkan invigdes 1969.

Den är en samarbetskyrka mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), en självständig organisation inom Svenska kyrkan, och Skarpnäcks församling.

Verksamheten riktar sig både till medlemmar i EFS och boende i Hammarbyhöjden.

EFS bildades 1856 och har som Svenska kyrkan en evangelisk-luthersk bekännelse.