Framtidens bostäder – när du får tycka till

Sena Sezer ser gärna att det byggs bostäder i Fisksätra, men en del platser bör lämnas som de är, tycker hon.
Sena Sezer ser gärna att det byggs bostäder i Fisksätra, men en del platser bör lämnas som de är, tycker hon.
När nya bostäder ska byggas i Nacka finns olika åsikter.

Mitt i Nacka har frågat några invånare om vad de tycker.

Sena Sezer i Fisksätra tycker för sin del att ett område i hennes kommundel borde lämnas som det är.

Läs mer om vad Sena och andra invånare tycker i nästa veckas papperstidning av Mitt i Nacka.

Artikeln kommer även att finnas att läsa på Mitt i Nackas facebook-sida, läs här.