ANNONS

Frånvaro i friskola ska rapporteras

ANNONS

Vårby Margareta Gustafsson, rektor för Myrstugubergets friskola i Vårby, tycker det är bra att möjligheterna att rapportera elevernas frånvaro till hemkommunerna har ökat. Som vi berättade i senaste numret av Lokaltidningen Mitt i fick skolan nyligen kritik av Skolinspektionen för att elever kunnat ha flera månaders frånvaro utan godkännande.

– Det blir allt vanligare att familjer tar ledigt under skoltid. Vi beviljar maximalt 10 dagars ledighet och jag välkomnar den nya lagen, säger Margareta Gustafsson.

Anledningen till att skolan själv begärt att tillståndet för undervisning i årskurs 6-9 ska dras in är att eleverna blivit allt fler och att lokalerna är begränsade. Skolan startade för 18 år sedan med 14 förstaklassare. Nu finns drygt 100 från förskoleklass till årskurs 5.