Fredhälls plaskdamm renoveras

Asfalten runt plaskdammen i Fredhällsparken ska renoveras.

Området är avstängt till den 30 september.

Asfaltsytorna vid plaskdammen i Fredhällsparken ska renoveras. Orsaken är att vatten i dag fastnar i pölar och inte leds till dagvattenbrunnarna ordentligt.

Arbetena börjar i slutet av den här veckan och väntas pågå till den 30 september. Asfaltsytan runt plaskdammen kommer att stängas av under tiden arbetet pågår.

Läs mer: Mitt i kunde förra hösten berätta att plaskdammen i Fredhällsparken var en av de plaskdammar som fått mest anmärkningar på bakterier i vattnet av alla dammar i stan.